SFI utbildning för föräldralediga

Syftet är att ge möjlighet att fortsätta sina SFI studier när man är föräldraledig. Målet är att man kan fortsätta att lära sig svenska för att eventuellt klara nästa SFI-nivå.

Kursen är för föräldralediga som är på SFI på B - D nivå

                     

 

Villkor

Erbjudandet gäller föräldralediga SFI-studerande som är bosatta i Stockholms stad.

Utbildningen genomförs på onsdag och fredag kl. 9-12 och de studerande har sina barn med sig. På plats finns en lärare från SFI Söderort och personal på öppna förskolan. Detta är en aktivitet på den öppna förskolan. 

 

Anmälan

Anmälan till kursen sker till skolans Biträdande rektor och du måste även nivå testa dig på SFI Centrum.

Information

Information om Öppna parkleken och kursen

Maria Westerberg 08- 508 24 349:

maria.westerberg@stockholm.se

Dela: